Palác - Václavské náměstí 19 - rekonstrukce

Reference

Kompletní rekonstrukce neobarokního paláce z konce 19. století navrženého architekty Bedřichem Ohmanem a Osvaldem Polívkou. Budova je zapsána jako kulturní památka UNESCO.

 

Jde o doposud nejkomplikovanější rekonstrukci řízenou jednatelem společnosti. Budova se nachází částečně nad stanicí metra A - Můstek. Do objektu byly zakomponovány moderní systémy datových rozvodů, STA, CCTV, požární ochrany a PCO. Do historické budovy se podařilo zakomponovat např. parkovací zakladače a točny od firmy Krenotech o celkové kapacitě dvaceti aut. Dále bylo nutné vybudovat rozpínací trafostanici a technické prostory pro umístění VZT a chladicích jednotek. Pro komfortní chlazení byla nainstalována chladicí věž. Za zmínku rovněž stojí celoskleněný výtah samonosně přikotvený k budově.  

 

Reference

Rekonstrukce zahrnovala tryskové injektáže, restaurování Císařského schodiště s historickými malbami a vestavbu prosklené prodejny H+M a i díky spolupráci s ateliérem SHA (arch. Tomášem Novákem) tvoří budova kompaktní celek. Budova je plně pronajata a za své sídlo si ji vybrala mimo jiné i agentura Reuters.

 

Realizace: 2002 - 2003

 

Nákladová cena: 280 milionů Kč

Další Reference
 CZ  EN