Bytový dům - Kbely - izolace spodní stavby

Reference Reference

Nově provedené svislé hydroizolace na bytovém domě ve Kbelích.

 

Relativně nová bytová výstavba (cca 10 let) trpí značnými vadami a znehodnocuje tak komfortní bydlení pro obyvatele. Naše firma byla pozvána k opravě svislé hydroizolace a zamezení zatékání srážkové vody
do objektu. Bylo provedeno kompletní obkopání kolem dvou bytových domů, nová svislá hydroizolace, zateplení, kamínek a nově byla dodána a položena okapová dlažba.

 

Realizace: podzim 2012

Další Reference
 CZ  EN