FARA radotín

Na této krásné, nově zrekonstruované faře se kompletně opravila střecha včetně krytiny, zateplila fasáda s nádhernými mozaikovými prvky, také se vybudovaly nové inženýrské sítě a přípojky. Také se citlivě zrekonstruovaly detaily jako například historické prvky na parapetech a zábradlí. V interiéru vznikla nová dispozice půdních prostor a repasovala se původní dlažba.

Součástí rekonstrukce bylo také vybudování úplně nového komunitního centra v přízemí fary se samostatným vstupem, kde mohou probíhat setkání farníků či oslavy při různých událostech, jako např. křtiny, svatby, výročí apod. 

Realizace rekonstrukce proběhla v roce 2023.