Krakovská

Rekonstrukce činžovního domu na hotelový komplex s přístavbou patra v podkroví byla projekt, který byl náročný zejména z hlediska statiky. Tehdejší špatné základy byly zesíleny tryskovou injektáží a horní patra byla spřažena ocelovými prvky s železobetonovými konstrukcemi pro zajištění dodatečné tuhosti budovy, např. nově zbudovanou výtahovou šachtou a dalšími, vodorovnými prvky. 

Pokoje byly zrekonstruovány do vysoké kvality s ohledem na kvalitní ubytování v centru Prahy.

Veškeré rozvody VZT, chlazení, rekuperace, ZTI a dalších technologií zde byly samozřejmostí.

Teraco na schodištích a podestách včetně restaurace dotváří dojem historicky citlivě opravené budovy. Součástí projektu byla rekonstrukce suterénních prostor, vjezdu i parkoviště.

Realizace rekonstrukce proběhla v roce 2015-2016.