KrakovskA

The conversion of this apartment house into a hotel, comprising an extension in the top floor, required extra attention to the structural stability of the building. We reinforced the foundations by jet grouting and used steel elements and reinforced concrete structures in the upper floors for improved stability. An integral part of the project was the installation of air-conditioning, cooling and recuperation systems and other technologies, as well as renovation of underground premises and garage, including garage entrance. All rooms were finished and furnished in high standard, while preserving the historical character of the building, terrazzo floors and other elements.

Krakovská

Rekonstrukce činžovního domu na hotelový komplex s přístavbou patra v podkroví byla projekt, který byl náročný zejména z hlediska statiky. Tehdejší špatné základy byly zesíleny tryskovou injektáží a horní patra byla spřažena ocelovými prvky s železobetonovými konstrukcemi pro zajištění dodatečné tuhosti budovy, např. nově zbudovanou výtahovou šachtou a dalšími, vodorovnými prvky. 

Pokoje byly zrekonstruovány do vysoké kvality s ohledem na kvalitní ubytování v centru Prahy.

Veškeré rozvody VZT, chlazení, rekuperace, ZTI a dalších technologií zde byly samozřejmostí.

Teraco na schodištích a podestách včetně restaurace dotváří dojem historicky citlivě opravené budovy. Součástí projektu byla rekonstrukce suterénních prostor, vjezdu i parkoviště.

Realizace rekonstrukce proběhla v roce 2015-2016.